De Vlaamse Regering besliste om bijna 65 miljoen euro voor de infrastructuur en de logistieke uitbating van de vaccinatiecentra vrij te maken. De Vlaamse Regering kent de subsidie toe aan de 95 gemeenten op wiens grondgebied de vaccinatiecentra zullen worden georganiseerd. De subsidie is berekend a rato van het totaal aantal inwoners dat het vaccinatiecentrum bedient en een aantal forfaitaire kosten. Voor Knokke-Heist komt dat neer op 319.800 euro subsidie voor de komende 6 maanden.

Deze subsidie beoogt onder meer de volgende kosten voor de operationalisering van het vaccinatiecentrum Molenhoek in Westkapelle te financieren:

-          De huurprijs voor de accommodatie. 

-          De energiekost (inclusief water en telefonie)

-          De kosten voor onderhoud en schoonmaak.

-          Uitbatingskosten (bewaking, ICT en varia)

-          De kosten verbonden aan het niet-medisch personeel dat nodig is in een vaccinatiecentrum

-          De kosten voor individueel vervoer van minder mobiele personen

 Gemeenteraadslid Bert De Brabandere:

Het is heel goed dat de Vlaamse regering de lokale besturen ondersteunt om de vaccinatie zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naast de vele middelen die Vlaanderen rechtstreeks (zoals koelkasten) en via de zorgraden (medisch personeel) bezorgt, komt er ook een mooie financiële stimulus. Heel belangrijk voor onze vergrijzende kustgemeente is dat er budget is voor het individueel vervoer van minder mobiele personen. Zo krijgen we zoveel mogelijk mensen naar het vaccinatiecentrum.