De Christen Democratische Senioren Knokke-Heist hebben aan CD&V-voorzitter Joachim Coens en Minister Hilde Crevits, viceminister – president van de Vlaamse Regering, gevraagd om op het volgende COVID-Overleg Comité ter bespreking mee te nemen :

"De mondmaskerplicht tijdens erediensten enkel te vereisen bij verplaatsingen tijdens religieuze diensten ( binnen en buitengaan; communie;..). Dit in lijn met de huidige praktijk binnen de Horeca.

Het mondmasker kan afgezet worden zodra de gelovige opnieuw op zijn/haar plaats is. Dit vereist wel dat nog steeds de veilige afstand van anderhalve meter tussen de bubbels kan verzekerd worden. Wat nu reeds een vereiste is bij religieuze diensten.

Een mondmasker beperkt immers het meevieren ( bidden en zingen) tijdens de eredienst en is – zeker voor ouderen – weinig aangenaam gedurende een langere periode."

 De Christen Democratische senioren Knokke-Heist hopen op een positieve uitkomst.