Vorige maand kregen acht socioculturele organisaties het bericht dat hun subsidies voor tewerkstelling (gesco-middelen) vanuit Vlaanderen vroegtijdig stopgezet worden. CD&V-parlementslid Orry Van de Wauwer sprong voor hen in de bres. Met resultaat! Minister-president Jambon erkent dat gemaakte afspraken moeten nagekomen worden. Dit is goed nieuws voor vzw Roer uit Knokke-Heist. Gemeenteraadslid Bert De Brabandere is tevreden dat de gemaakte afspraken kunnen nagekomen worden. Een schrapping van de subsidies had 480.000 euro kunnen kosten aan de gemeente Knokke-Heist.

 De 8 organisaties kregen einde maart een brief van het departement Cultuur Jeugd Media. In die brief verwijst het departement naar de beleidsintentie van de Vlaamse Regering om de subsidie in 2021 stop te zetten.

Toekenning subsidies door toenmalig minister Gatz

Nochtans had de vorige minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) het Vlaams Parlement een decreet laten goedkeuren waardoor de subsidies voor die acht organisaties tegen 2024 gradueel af te bouwen. Elke organisatie kreeg dus tijd om nieuwe middelen te zoeken en de werking te verzekeren.

Concreet gaat het om 8 socioculturele en educa­tieve organisaties, waaronder dus ook vzw Roer uit Knokke-Heist. Vzw Roer kreeg voor het jaar 2020 241.000 euro. Dit zou dus stoppen tegen 2023.

Afspraak is afspraak…?

Met zijn beslissing zette minister van Cultuur Jan Jambon deze subsidies dus al vroeger stop. CD&V-parlementslid Orry Van de Wauwer ging hier niet mee akkoord: “een afspraak is een afspraak. Deze organisaties rekenen op deze middelen om personeel tewerk te stellen.”

 Ja: afspraak is afspraak!

Ook in het Vlaams parlement kaartte Van de Wauwer dit opnieuw aan. Minister van Cultuur Jambon bevestigde in de commissiezitting Cultuur van 30 april 2020 dat een afspraak inderdaad een afspraak is. De Vlaamse overheid moet dit nakomen. Daarom zal de minister kijken voor elk van de acht organisaties hoe zij op een alternatieve, structurele manier middelen kunnen krijgen. Indien er geen structurele oplossing wordt gevonden, gelden de eerder gemaakte afspraken voor de geleidelijke afbouw van hun subsidies tegen 2024.

Goede oplossing

Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V) reageert tevreden. “Deze houding siert de minister. Maar ook voor de acht organisaties is dit goed nieuws. Mogelijks krijgen enkele organisaties structurele subsidies. Indien niet, blijven de bestaande engagementen gelden. Vooral voor de medewerkers die dankzij de gesco-subsidies in dienst waren, is dit heuglijk nieuws.”

Gemeenteraadslid Bert De Brabandere:”Het is goed dat de gemaakte afspraken nagekomen worden. Zo kan de vzw Roer verder haar maatschappelijke en culturele rol vervullen in Knokke-Heist: met taallessen, praatcafés, cursussen, workshops en uitstappen creëren ze een individuele en maatschappelijke meerwaarde en dragen ze bij tot kennis.”