Benoit Bonehill heeft - na tien uiterst succesvolle jaren en voor medische redenen -beslist  het voorzitterschap van de Christen Democratische Senioren (CDS) van Knokke-Heist neer te leggen. Ook de secretaris Daniël Lambert wil het wat rustiger aandoen. Beiden blijven wel actief in het Bestuur.

Onder hun impuls en leiding gingen heel wat succesvolle activiteiten door. Denken wij maar aan de kaas- en wijnavonden; de internet cursussen, bezoeken aan de ambtswoning van de gouverneur, de Visveiling in Zeebrugge, het Fort van Beieren of de rondvaart in de haven van Zeebrugge. Culturele uitstappen naar het theater “ De Tinnenpot” in Gent, Museum Folon en het Europees Parlement. Uiteenzettingen over de politieke actualiteit door Herman en Peter Van Rompuy, Hendrik Bogaert, Sabine de Béthune,..

Beiden werden dan ook uitzonderlijk bedankt voor hun jarenlang engagement!

Het Bestuur verheugt zich dat Willy Delvaux het voorzitterschap wil overnemen. Willy komt uit Asse ( Vlaams-Brabant), maar woont reeds meer dan 10 jaar in Knokke-Heist ( Duinbergen). Zeker geen tweede verblijver, maar een “ aangespoelde” die zich overal al goed geïntegreerd heeft via verschillende organisaties, waaronder bestuurder bij de Vlaamse Visveiling in Zeebrugge. Zijn ervaring in het bedrijfsleven en contacten binnen CD&V zullen zeker helpen om verder te bouwen op het werk van Benoit.

Pol Bamelis blijft schatbewaarder. Verder bestaat het Bestuur uit gewezen Parlementslid Manu Desutter, Jo Decaluwé, Frans Vandenabeele, Paul Peeters.

Lezingen over het nieuwe erfrecht en de zorg volmacht werden door Corona noodgedwongen uitgesteld, maar staan zeker op het programma. Zo ook wat betreft hulp bij Computer problemen; uitstappen en gesprekken over de politieke actualiteit.

De Christen Democratische Senioren Knokke-Heist blijven actief!

Het Bestuur blijft openstaan voor enthousiaste, Christen Democratisch geïnspireerde Senioren! Heeft U  interesse in onze activiteiten, contacteer ons:

Via e mail info@knokke-heist.cdenv.be en

volg ons op Facebook “CD&V Knokke-Heist