Als CD&V-senioren heeft onze werking een dubbele stroming. Wij zijn partij en we zijn beweging. Dat verbindt ons met tal van andere ouderenverenigingen in het middenveld. Het maakt ons ook specifiek. CD&V en de christendemocratie vormen de bedding en het referentiekader van onze werking. Een waaier aan functies en doelstellingen wordt gerealiseerd en vooropgesteld. In plaatselijke groepen van CD&V-senioren zijn zij uiteraard niet op een uniforme wijze herkenbaar.

Gelieve voor meer info over de werking en de activiteiten contact op te nemen met Willy Delvaux, de voorzitter van onze senioren-afdeling. Je kan hem bereiken via mail: info@knokke-heist.cdenv.be.