Handicap & Samenleven is een werkgroep van geëngageerde mensen, al dan niet met een beperking, die zich wensen in te zetten om de stem van deze doelgroep te laten weerklinken binnen onze partijwerking.

Personen met een beperking zijn een evenwaardige groep in de samenleving en verdienen een structureel en duurzaam beleid dat perfect aansluit bij hun leefwereld, met respect voor hun noden, behoeften en capaciteiten. De groep is niet klein; in Europa zijn er 80 miljoen mensen met een handicap. Dat is ongeveer 15% van de bevolking. In Vlaanderen en Brussel zijn ze met meer dan één miljoen, in alle leeftijdsgroepen en lagen van de bevolking.

Onze doelstellingen

 • Fungeren als toetssteen vanuit de werkgroep voor alles wat reilt en zeilt binnen CD&V.

 • Signalen uit de maatschappij detecteren, formuleren en mee oplossingen zoeken.

 • Inbreng van expertise op bijvoorbeeld de toegankelijkheid van evenementen.

 • Een netwerk uitbouwen met het oog op het inwinnen van informatie

De kapstokken waar we rond werken

 • Beter beeld van personen met een handicap

 • Toegankelijkheid van Infrastructuur en Openbaar Domein

 • Toegankelijke informatie en dienstverlening

 • Toegankelijke vrije tijd

 • Sterker samenwerken

 • Onderweg naar morgen

 • Kans op werk voor iedere persoon met een handicap

De peter van deze werkgroep is Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin Jo Vandeurzen.